โปรแกรมการแข่งขัน
ศึก จิตรเมืองนนท์
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
เวทีมวยอตก.3 เวลา 16.30 น.
——————————