“บิ๊กชาย” ขับเคลื่อนรางวัลบุคคลมวยดีเด่น เคาะแล้ว 27 ประเภท

ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 6 ก.พ. ของทุกปีเป็น “วันมวยไทย” และจัดให้มีการเชิดชูเกียรติบุคคลวงการมวย โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 9 ซึ่งนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่ากกท. แต่งตั้งนายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการรวม 17 คน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM เพื่อพิจารณารางวัลบุคคลในวงการมวยดีเด่นครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 โดนมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธาน, พลตรี อำนาจ การงาน รองประธาน, พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย รองประธาน, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, ผู้แหนสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมก์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร, ผู้แทนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย , ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม, นายสุกฤษฎิ์ แพรกรีฑาเวศน์, นายพิเชษฐ์ เรือนอินทร์, นายบุญเชือน เจริญผล, นายพินิจ พลขัน, นายภพธร รุ่งสมัย, นายศิริ สาระผล, ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย, ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย

ในที่ประชุมมีการแจ้งถึงสาเหตุการพิจารณารางวัลล้าช้ากว่าปกติ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนัก ซึ่งเดิมทีจะมีการตัดสินและจัดพิธีมอบรางวัลในช่วงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับปีนี้มีการพิจารณารางวัลแบ่งออกเป็น 27 ประเภท คือ นักมวยไทยอาชีพดีเด่น(ชาย), นักมวยไทยอาชีพดีเด่น(หญิง), นักมวยสากลอาชีพ(ชาย), นักมวยสากลอาชีพ(หญิง), นักมวยไทยสมัครเล่น(ชาย), นักมวยไทยสมัคเล่น(หญิง),นักมวยสากลสมัครเล่น(ชาย), นักมวยสากลสมัครเล่น(หญิง),นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น(ชาย), นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น(หญิง), คู่มวยดุเดือด

หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น, ผู้ฝึกสอนดีเด่น, ผู้ตัดสินดีเด่น, ผู้จัดการนักมวยดีเด่น, ผู้จัดรายการแข่งขันมวยดีเด่น, นายสนามมวยดีเด่น, สื่อมวลชนดีเด่น, ปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น, ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น (สาขาการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย), ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น(สาขาผู้ทรงคูณปการต่อวงการกีฬามวย), ไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น(ชาย),ไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น(หญิง), ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น, ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น (บุคคล), ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น(องค์กร), ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น(หน่วยงาน)

สำหรับกรอบในการพิจารณารางวัล จะนับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเสนอเข้ามาประเภทละ 2 ชื่อ ภายในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ส่วนการประชุมครั้งต่อไปกำหนดไว้เป็นวันที่ 2 กันยายน 2564 ต่อไป

ด้านกฏเกณฑ์การตัดสินรางวัล 27 ประเภท จะมีผู้ได้รับรางวัลประเภทละ 1 คน (ยกเว้นรางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น ให้มากกว่า 1 คนได้) กรณีรางวัลใดไม่มีผู้เหมาะสม จะไม่มีการมอบรางวัล เพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ เพราะช่วงปี 2563 เป็นช่วงโควิดระบาด ทำให้กิจกรรมวงการมวยต่างๆ ลดน้อยลงมาก ส่วนพิธีมอบรางวัลน่าจะไม่เหมือนเดิม อาจเป็นการเดินทางไปมอบรางวัลถึงสถานที่ของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคระบาดของ ศบค. ประกอบด้วย

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวมวย

ผู้เขียน
นาย ปวรรัชดล ปารามี
นาย ปวรรัชดล ปารามี

บทความและเนื้อหานี้จัดทำโดย นายปวรรัชดล ปารามี ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์และวงการมวย ที่มีความหลงใหลในการสร้างประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่ง คุณปวรรัชดล มีความรู้ลึกซึ้งในกีฬามวย และเป็นหนึ่งในทีมงานคนสำคัญของเว็บ muayr1 ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการมวยของไทย ใครที่สนใจผลงานของ คุณปวรรัชดล สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผู้เข้าชมเยอะสุด