“บิ๊กชาย” ขับเคลื่อนรางวัลบุคคลมวยดีเด่น เคาะแล้ว 27 ประเภท

ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 6 ก.พ. ของทุกปีเป็น “วันมวยไทย” และจัดให้มีการเชิดชูเกียรติบุคคลวงการมวย โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 9 ซึ่งนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่ากกท. แต่งตั้งนายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการรวม 17 คน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มีการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM เพื่อพิจารณารางวัลบุคคลในวงการมวยดีเด่นครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 โดนมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธาน, พลตรี อำนาจ การงาน รองประธาน, พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย รองประธาน, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, ผู้แหนสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมก์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร, ผู้แทนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย , ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม, นายสุกฤษฎิ์ แพรกรีฑาเวศน์, นายพิเชษฐ์ เรือนอินทร์, นายบุญเชือน เจริญผล, นายพินิจ พลขัน, นายภพธร รุ่งสมัย, นายศิริ สาระผล, ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย, ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย

ในที่ประชุมมีการแจ้งถึงสาเหตุการพิจารณารางวัลล้าช้ากว่าปกติ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนัก ซึ่งเดิมทีจะมีการตัดสินและจัดพิธีมอบรางวัลในช่วงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับปีนี้มีการพิจารณารางวัลแบ่งออกเป็น 27 ประเภท คือ นักมวยไทยอาชีพดีเด่น(ชาย), นักมวยไทยอาชีพดีเด่น(หญิง), นักมวยสากลอาชีพ(ชาย), นักมวยสากลอาชีพ(หญิง), นักมวยไทยสมัครเล่น(ชาย), นักมวยไทยสมัคเล่น(หญิง),นักมวยสากลสมัครเล่น(ชาย), นักมวยสากลสมัครเล่น(หญิง),นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น(ชาย), นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น(หญิง), คู่มวยดุเดือด

หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น, ผู้ฝึกสอนดีเด่น, ผู้ตัดสินดีเด่น, ผู้จัดการนักมวยดีเด่น, ผู้จัดรายการแข่งขันมวยดีเด่น, นายสนามมวยดีเด่น, สื่อมวลชนดีเด่น, ปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น, ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น (สาขาการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย), ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น(สาขาผู้ทรงคูณปการต่อวงการกีฬามวย), ไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น(ชาย),ไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น(หญิง), ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น, ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น (บุคคล), ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น(องค์กร), ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น(หน่วยงาน)

สำหรับกรอบในการพิจารณารางวัล จะนับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเสนอเข้ามาประเภทละ 2 ชื่อ ภายในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ส่วนการประชุมครั้งต่อไปกำหนดไว้เป็นวันที่ 2 กันยายน 2564 ต่อไป

ด้านกฏเกณฑ์การตัดสินรางวัล 27 ประเภท จะมีผู้ได้รับรางวัลประเภทละ 1 คน (ยกเว้นรางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น ให้มากกว่า 1 คนได้) กรณีรางวัลใดไม่มีผู้เหมาะสม จะไม่มีการมอบรางวัล เพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ เพราะช่วงปี 2563 เป็นช่วงโควิดระบาด ทำให้กิจกรรมวงการมวยต่างๆ ลดน้อยลงมาก ส่วนพิธีมอบรางวัลน่าจะไม่เหมือนเดิม อาจเป็นการเดินทางไปมอบรางวัลถึงสถานที่ของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคระบาดของ ศบค. ประกอบด้วย

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวมวย

ผู้เขียน
Picture of นาย ปวรรัชดล ปารามี
นาย ปวรรัชดล ปารามี

บทความและเนื้อหานี้จัดทำโดย นายปวรรัชดล ปารามี ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์และวงการมวย ที่มีความหลงใหลในการสร้างประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่ง คุณปวรรัชดล มีความรู้ลึกซึ้งในกีฬามวย และเป็นหนึ่งในทีมงานคนสำคัญของเว็บ muayr1 ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการมวยของไทย ใครที่สนใจผลงานของ คุณปวรรัชดล สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผู้เข้าชมเยอะสุด