🔴ดาร์กี้ พ หอมกลิ่น VS🔵รุ่งนภา ปิ่นสินชัย

บรรยายโดย ต้น ศักดิ์ชัย