🔴เสกสรร อ.ขวัญเมือง vs 🔵ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ

บรรยายโดย ต้น ศักดิ์ชัย