“ขอเรียนเชิญญาติมิตร พี่น้อง และท่านที่เคารพนับถือFc เมืองไทยทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาในงานอุปสมบท ในวันที่ 30-31 ม.ค 64
(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตังเอง)” เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม