โปรแกรมการแข่งขัน
ศึก เพชรพชร
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18.00 น.
————————–