โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกเพชรยินดี+ยอดมวยไทย
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
เวทีมวยนานาชาติรังสิต เวลา 18.00 น.
——————————