โปรแกรมการแข่งขัน
ศึก เกียรติเพชร
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เวทีมวยลุมพินี เวลา 18.30 น.
——————————
คู่ที่1.🔴ภาคภูมิ เกียรติเจริญชัย พิกัด 114 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชรบัวขาว ก.สกุลเชื้อ พิกัด 114 ชั่งได้ 115-1

คู่ที่2.🔴หนึ่งธรณี เพชรจินดา พิกัด 102 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชรส่องแสง เพชรเจิรญวิทย์ พิกัด 102 ชั่งได้ 102.2-.2

คู่ที่3.🔴พระแสงเล็ก ส.โชคมีชัย พิกัด 107 ชั่งได้ 106.8
🔵พลอยขาว จ.ภัทรียากีฬาสยาม พิกัด 107 ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่4.🔴เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ พิกัด 113 ชั่งได้ 112.4
🔵เพชรสังวาล อ.เพชรสมหมาย พิกัด 115 ชั่งได้ 115.8-.8

คู่ที่5.🔴ยอดมนุษย์ นายกเอท่าศาลา พิกัด 111 ชั่งได้ 111.6-.6
🔵ไฝพิฆาติ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน พิกัด 111 ชั่งได้ 111.2-.2

คู่ที่6.🔴โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม พิกัด 108 ชั่งได้ 109-1

🔵คมไผ่ ส.จุลเสน พิกัด 108 ชั่งได้ 108.2-.2

คู่ที่7.🔴พลอยรุ่งเพชร ทีเด็ด99 พิกัด 108 ชั่งได้ 108.2-.2
🔵สายันต์เล็ก ส.สละชีพ พิกัด 108 ชั่งได้ 108.6-.6


คู่ที่8.🔴เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ พิกัด 130 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชร อ.พิมลศรี พิกัด 130 ชั่งได้ตามพิกัด