โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกจ้าวมวยไทย
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
เวทีมวยพีชทีวี เวลา 12.15 น.
——————————
คู่ที่1.🔴เดชพิชัย นาวีอันดามัน พิกัด 111 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵หยกเงิน เดชเพชรสีทอง พิกัด 111 ชั่งได้ 111.2 -.2
คู่ที่2.🔴ค็อปเตอร์ ที.บี.เอ็ม.ยิม พิกัด 122 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵แดนพิชิต พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พิกัด 122 ชั่งได้ 122.2 -.2
คู่ที่3.🔴ฟ้าเป็นหนึ่ง ภ.หลักบุญ พิกัด 126 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵สุรชัย ส.สมหมาย พิกัด 126 ชั่งได้ตามพิกัด
คู่ที่4.🔴เพชรตาเสือ ส.วังเสือ พิกัด 113 ชั่งได้ตามพิกัด
🔵สิงห์วิเศษ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย พิกัด 113 ชั่งได้ต 113.2-.2