โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกจิตรเมืองนนท์
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
เวทีมวย อตก.3 เวลา 16.30 น.
——————————