🔴ยอดไอคิว พี เค แสนชัยมวยไทยยิม VS🔵ไตรเทพ ป.เตละกุล

บรรยายโดย ต้น ศักดิ์ชัย