แสนชัย กล่าวชม ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9

ว่า เป็นนักชกอีกคนที่ชกยากมากและเตะหนักเตะแรงที่สุดอีกคนของยุคนี้
26 ธันวาคมนี้เจอ รุ่งกิจ เจอมวยทรงนี้ซุปเปอร์เล็กไม่แพ้แน่นอน