#ปันน้ำใจ
เสี่ยคำจันทร์ ซาวคำเขต เจ้าของ​บ.กีล่าสปอร์ต​ ร่วมปันน้ำใจสุ้ภัยโควิด มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร น้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้กับเขตบางเขนเพื่อให้เจ้าหน้าที่​ไว้ใช้ และแจกจ่ายให้​ประชาชน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน