“เสมาเพชร” ตั้งเป้า..

อยากมีเข็มขัดมาคาดเอวอีกสักเส้น จะเป็นเข็มขัด one ก็ได้ หรือสถาบันอื่นก็ดี ถ้ามีโอกาสก็อยากลองชิงสักครั้ง..