วิกแอร์ยังไม่สรุปรอโปรโมเตอร์พร้อมถึงเริ่มจัด

เวทีราชดำเนินเรียกประชุมโปรโมเตอร์ของเวที แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้เกี่ยวกับการจัดมวย โดยจะไม่บีบบังคับ หากแต่รอให้โปรโมเตอร์มีความพร้อมก่อนแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการจัดมวยในระบบเปิด ซึ่งคาด
ว่าจะเริ่มในช่วงปลายเดือน มี.ค.
เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันอังคารที่ 2มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเวทีราชดำเนิน ทางด้านนายสนาม จิต เชี่ยวสกุล ได้เรียกโปรโมเตอร์ของเวทีมวยราชดำเนินมาประชุมเกี่ยวกับการจัดมวยและมาตรการต่างๆ โดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันหลายเรื่องและยาวนาน ซึ่งหลักๆจะเป็นเรื่องของการจัดมวย ซึ่งทางด้านนายสนามได้มีการสอบถามถึงความพร้อมต่างๆ ในขณะที่โปรโมเตอร์ก็ได้ชี้แจงไปว่า เวลานี้นักมวยที่อยู่ในความดูแลได้กระจายไปชกตามรายการต่างๆ จึงยังไม่มีความพร้อมในการจัดมวยแต่อย่างใด เมื่อเป็นเช่นนี้ทางสนามจึงไม่ได้บีบบังคับหากแต่ให้บรรดาโปรโมเตอร์ไปประชุมปรึกษากัน เมื่อทุกอย่างพร้อมก็ให้แจ้งมาได้เลย สำหรับการแจกโควตาของเวทีราชดำเนินจะแจกจ่ายในรูปแบบใหม่ให้กับโปรโมเตอร์ผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นนอกจากนี้แล้วยังจะหาทางช่วยโปรโมเตอร์ด้วยการลดค่าเช่าอีกด้วย