เป็นห่วง คนมวย..

“ปรเมเมษฐ์ ภักดีคีรีไพวัลย์” ผอ.สำนักกีฬามวย ประกาศถึงโปรโมเตอร์จัดมวยระบบปิด ตรวจคัดกรองโควิดผู้เกี่ยวข้องก่อนทำการแข่งขัน ส่วนค่ายไหนสุ่มเสี่ยงขอให้งดส่งมวยทำการชก