อยากแก้มือ

เบ็ญ เกียรติทรงฤทธิ์ สนอย่างแรงขอโอกาสให้ฤทธิเดชแก้มือยอดกล้า ข้ามไปชกศึกเชฟบ้าง ยอมรับชก110 ป.ครั้งแรกแรงปะทะเสียดสีเป็นรองไฟต์ต่อไปต้องดีขึ้นแน่
ด้านปมต.โบ๊ตณัฐเดช อยากให้เจอแอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์ 109 ป.