🔴ชูเจริญ ดาบรันสารคาม VS🔵รุ่งกิจ บ รุ่งโรจน์

บรรยายโดย ต้น ศักดิ์ชัย