อาชีพใหม่ ค่ายก.กัมปนาท
นักมวยค่าย ก.กัมปนาท แปลงกายเป็น ช่างซ่อมกันหมดแล้วทั้ง ณพกฤต กานต์ ทวน คนองศึก ศรศึก ยอดมงคล คุณกัมปนาทดูแลนักมวยเต็มที่ในช่วงไม่มีคิวชก