อาชีพเสริม..

“ก้องเกียรติ ท.พราน49” กับอาชีพเสริมทำฟาร์มหนูนา กำลังไปได้สวยกับธุรกิจนี้ โดยสร้างรายได้เดือนละ 13,000 บาท ต่อเดือน พอได้จุนเจือครอบครัวช่วงมวยงด