อาชีพเสริมกุมารดอย
กุมารดอย โรตีไฮโซ เปิดทุกวันนะครับ
09.00 – 20.00 น. สนใจทักแชทได้”กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์ หน้่าค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม