หนึ่งล้านเล็ก เผย ตะวันฉายคือเบอร์ต้นๆของประเทศ

หนึ่งล้านเล็ก เผย ตะวันฉายคือเบอร์ต้นๆของประเทศ

พิกัด 144-145 พูดได้เต็มปากกว่าน้องเขาคือเบอร์1 โดยเฉพาะแข้งซ้ายศอกซ้ายทั้งไวทั้งหนัก

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวมวย