เพชรมาลัย VS นาดากะ
กุมารดอย VS เทนซิน
เริ่มคู่แรก 14.00 น. (เวลาไทย 12.00 น.)
เพชรมาลัยชกคู่6 (ประมาณบ่ายสอง)
กุมารดอยชกคู่ที่14
(ประมาณ 5โมงเย็น)