สู้ได้
เสี่ยเปรม มั่นใจ ชั่วโมงนี้เสมาเพชรสู้ตะวันฉายได้
แต่ราคาจะเป็นรองพอสมควร เรื่องความหนักของอาวุธพอสู้ได้ ของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้