#สู่เส้นทางธรรม
​ ศิลปไทย พริ้ววาโย​ (ถือตาลปัตร)​ สละทางโลกเข้าสู่ ร่มกาสาวพัสตร์ แล้ว​โดยได้รับฉายาทางธรรมว่า​ วรญาโณ=ผู้มีญาณหยั่งรู้อันประเสริฐ ท่ามกลางความปลื้มปิติของพ่อ-แม่และคุณยาย​
เมื่อวันพุธที่ 20กรกฎาคม2564 ณพัทธสีมา วัดป่าวิสุทธิธรรม ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด