สุริยันต์เล็ก ชน ศักดิ์สิทธิ์
สุริยันต์เล็ก อบต.กำพี้ ดวล ศักดิ์สิทธิ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง” 128 ป. วันที่ 8 กรกฎาคมนี้ วิกรังสิต คู่นี้แฟนว่าไง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน