ธนายุทธ สาม บุญมี  (สามสิงห์ ส.สมานการ์เม้น-ป.พีณภัทร) รองแชมป์ปูนเสือครั้งที่17 ได้ขอขมากราบลาบวชทุกๆท่านเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา พิธีการจัดอย่างเรียบง่าย ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564. ที่ผ่านมา ได้รับฉายาทางธรรมว่า “กันตะธรรมโม” ขออภัยทุกท่านที่ไม่ได้บอกกล่าวงานบุญเนื่องจากสถานการณ์โควิคไม่ให้มีการชุมนุมผู้คน
          อนุโมทนาสาธุ ครับ