สั่งพักใบอนุญาต !!

“ผอ.มวย” ปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ สั่ง พักใบอนุญาตการจัดมวยของ ปรีชา หีมหมัด ข้อหา ปล่อยคนเข้าดูมวยในรายการมวยที่ อำเภอ จะนะ เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. ทั้งที่มีประกาศห้ามแฟนมวยเข้าชม