🔴ฟ้าลิขิต ส พาราษฏร์ VS🔵ออกิเนียน พี เค แสนชัยมวยไทยยิม

บรรยายโดย ต้น ศักดิ์ชัย