สรุปผลการแข่งขัน
ศึกเพชรยินดี
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
เวทีมวยนานาชาติรังสิต เวลา 18.00 น.
——————————