สรุปผลการแข่งขัน
ศึกเพชรยินดี
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2563
เวทีมวยนานาชาติรังสิต เวลา 18.00 น.
——————————

สรุปผลการแข่งขัน
ศึกยอดมวยไทย
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2563
เวทีมวยนานาชาติรังสิต เวลา 20.20 น.
——————————