สรุปผลการแข่งขันมวยไทย
ศึก เพชรยินดี+ยอดมวยไทย
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
เวทีมวยนานาชาติรังสิต เวลา 18.00 น.
——————————