#กุหลาบดำ ช่วยเหลือสังคม
สจ.เปี๊ยก อุทัย พร้อมด้วย”ซ้ายอุกกาบาต”กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย และนักมวยในค่ายมวย ส.จ.เปี๊ยกอุทัย ไปช่วยเหลือซ่อมแซมสถานที่ ห้องน้ำที่โรงพยาบาลสนาม (โรงเรียนกาญจนาภิเษก) เพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดอุทัยธานีและผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดจนถึงขณะนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว