สารวัตรเชษฐ์ พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ ประกาศยกเลิกจัดการแข่ง ศึกส.เดชะพันธ์ ที่เวทีมวยนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลาในช่วงเย็นของวันนี้แล้ว

เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่ การรวมกลุ่มคนจำนวนมากอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องยกเลิกการแข่งขันไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ