🔴พลอยรุ่งเพชร ทีเด็ด 99 VS 🔵สายันต์เล็ก ส สละชีพ

บรรยายโดย ต้น ศักดิ์ชัย