ลงตัวแล้ว รณชัย ล่าแค้น พระจันทร์ฉาย มวยไทย 7สี 
โปรโมเตอร์ชุ้นจัดให้ “ซ้ายเมืองอุบล” รณชัย ต.รามอินทรา เตรียมล่าแค้น“ฉายเป็นชุด” พระจันทร์ฉาย คลองสวนพลู-รีสอร์ท พิกัด 124 ปอนด์ ในคู่เอกศึกมวยไทย7 สี วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64 นี้
กำลังเป็นกระแสร้อนในช่วงนี้ของโลกโซเชียล สำหรับคู่มวยขวัญใจแฟนมวยอย่างพระจันทร์ฉาย คลองสวนพลูรีสอร์ท และ รณชัยต.รำมอินทรา ที่มีข่ำวครำวว่ำทั้งคู่มีโอกาสโคจรมาเจอกันเป็นภำคที่ 2 ในรอบ 4 ปี แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้เจอกัน แต่ล่าสุดโปรโมเตอร์ชุ้นเอาใจแฟนมวยเต็มที่จัดให้ตำมคำขอเตรียมให้ รณชัย ต.ราม-อินทรา ล่าแค้น พระจันทร์ฉาย คลองสวนพลูรีสอร์ทในพิกัดน้ำหนัก 124 ปอนด์ ในการพบกันเป็นคู่เอกศึกมวยไทย 7 สี วันอำทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64 นี้