รายชื่อโปรโมเตอร์ เวทีลุมพินีรามอินทราล่าสุด 💢
1-ศึกเกียรติเพชร (พีระพงษ์ ธีระ​เดชพงศ์)
2-ศึกเพชรเกียรติเพชร(พ.ท.(หญิง)​ภณิชชา ธีระเดชพงษ์
3-ศึก พี.เค.แสนชัย (สมชาย เทศรุ่งเรือง)
4-ศึกเพชรสุภาพรรณ (ประดิษฐ สฤษดิ์อภิรักษ์)
5-ขุนศึกตระกูลหยาง(สุรพล นราตรีกุล)
6-ศึกแสงมรกต(พ.อ.อ.อัฐพงษ์ อ่ำอนันต์)
7-ศึกดร.น็อตมวยไทย(ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์)
8-ศึกวันชัยชนะ (พัฒน์ชนินทร์ มีจันทร์)
9-ศึกทีเด็ด99 (สุรศักดิ์ แซ่ตั้ง)
10-ศึกพุ่มพันธุ์ม่วง (พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธุ์ม่วง)
11-ศึกเพชรหนุ่มน้อย (สมนึก พัดบุรี)
12-ศึกมวยไทย1T (สาริต แสงจันทร์)
13-ศึกศิริลักษณ์มวยไทย (ภุชงค์ กิจขยัน)
14-ศึกพิทักษ์ธรรม​ (โปรโมรเตอร์ล่าสุด สุพิศ​ พิทักษ์ธรรม)