ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง
“เจริญสุข เจริญพร ญาติโยมสาธุชนทุกท่าน
🙏ตามที่อาตมภาพได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ อุโบสถวัดแสงน้อย ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติและเจ้ากรรมนายเวร ได้ฉายาทางสงฆ์ว่า”อภโย”แปลว่า”ผู้ไม่มีภัย” แล้วได้ขอแรงศรัทธาทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญเพื่อนำปัจจัยซ่อมแซมเมรุเผาศพ เพื่อถวายพระพุทธศาสนานั้น
🙏วันนี้อาตมภาพ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ ว่าได้รับปัจจัยจากการร่วมอนุโมทนาบุญทั้งหมดเป็นจำนวน 230,000 บาท โดยอาตมภาพได้จัดสรรปัจจัยดังนี้
1.ถวายวัดซ่อมเมรุเผาศพ 180,000 บาท
2.ร่วมสร้างศูนย์อนามัย 40,000 บาท
3.ซื้อเครื่องเสียงวงกลองยาวหมู่บ้าน 10,000 บาท ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งวัดและบ้านสืบไป
🙏ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ตลอดจนกุศลผลบุญจากการอุปสมบทของอาตมภาพ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ!!” พระป๋อง กล่าว
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง