ช่อง7พักกรรมการคู่สุดหล่อไม่มีกำหนด

ช่อง7สั่งพักกก. ยอดยิ่ง เกษรมาลา และ กก.ประยุทธ วงศ์ปรเมศฐ์ ที่ออกคะแนนให้
สุดหล่อ อ๊อดตึกแดง ชนะคะแนน กสิกร นายกเอท่าศาลา แบบไม่มีกำหนด
#ส่วนคู่เฟอรารี่ชนะทักษิณเล็ก ยังไม่มีการดูเทป