พ.ต.อดุลย์ ปะสู อดีตโค้ชมวยทีมชาติร่วมกับ เซะ ปุยุด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปัตตานี รวมใจเพื่อนเป็นผู้แทน ท่าน สามารถ มะลูลิม ประธานมูลนิธิศูนย์กลางแห่งประเทศไทยมอบปัจจัยให้กับผู้ได้รับกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ ช่วงโรคโควิด 19 ณ ชุมชนโรงอ่าง อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่12ส. ค. ที่ผ่านมา