พร้อมจัด “โยธิน” ออกช่อง 7

ป๋าชุ้น เผย พร้อมจัดโยธิน ออกช่อง 7 ถ้าเขาเดือดร้อนก็ขอผู้ใหญ่ฝั่งนั้นมา เดี๋ยวป๋าจะจัดให้ เพราะแต่ก่อนโยธินก็เคยอยู่กับป๋ามาก่อน ในเมื่อเดือดร้อน ป๋าก็อยากจะช่วย เพราะเวตเดียวกันกับโยธินป๋ามีเยอะ ‼️