พรเสน่ห์​ ศิษย์มนต์ชัย

     อดีตยอดมวยท่ามะกา​ ขอลาอุปสมบทสู่เพศบรรพชิตศึกษาพระธรรม..
บาปของกระผมมันเยอะนัก“บวชครั้งนี้กระผมขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดให้กับเจ้ากรรมและนายเวรของข้าพเจ้า
โปรดจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยเถิด”อนุโมทนา สาธุ🙏🙏🙏