“ผู้กองรันสารคาม” ร.ต.อ. นิรันดร์ ยศพล หัวหน้าคณะดาบรันสารคาม ได้เป็นตัวแทน สมาคมตำรวจจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2564 เมื่อ วันที่ 8 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา