ป๋าชุ้นเกียรติเพชร ออกโรงเตือน!!!
กรณีมีบุตรคนที่พยายามเด็ดมวยเงินแสนในสังกัดของตนไป(ที่ไม่ใช่กรณีย้ายไปชกที่อื่น)โดยมีทั้งนักมวยที่เซ็นสัญญาและไม่เซ็นสัญญา อาทิ…ตะวันฉาย ช.ไทยเศรษฐ์ , ชูเจริญ ดาบรันสารคาม , ดีเซลเล็ก อู๊ดดอนเมือง ฤทธิเทวดา สิทธิกุล , มงคลเดชเล็ก เคซ่ายิม เป็นต้น

แต่ก็มีนักมวยบางคนที่ได้ทำการเซ็นสัญญากับต่างประเทศ ( บริษัท วูเหลียนฟง ) ตะวันฉาย ช.ไทยเศรษฐ์ , ชูเจริญ ดาบรันสารคาม , ฤทธิเทวดา สิทธิกุล ตนจึงอยากขอเตือน!! คนที่ชี้นำ หรือ ตัวนักมวยเองควรทำเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆในการทำสัญญากับบริษัทต่างชาติให้ละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะตามมาในอนาคต