ช่อง 7HD ประกาศงดการแข่งขัน มวยไทย 7 สี  ตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 10 ม.ค. 64. เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกันโรคตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมกีฬามวย เป็นการชั่วคราว จนกว่าสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวจะสงบลง หรือมีเหตุอันสมควร
          ช่อง 7HD จึงให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการงดการแข่งขัน มวยไทย 7 สี ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 64. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวม และทุกฝ่าย
          หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง