“ฉลอง”​ ขอ..​ อย่า​รังเกียจ​คนที่​บ้าน !!

“วัน​ฉลอง​ ส.จ​โต้ง​ปราจีน”​ ฝาก​ผ่าน​สื่อ​โซเชียล​ถึง​คนที่​บ้าน​พ่อแม่​พี่น้อง​ ฝาก​ไป​ยัง​คนที่​รังเกียจ​คนที่​บ้าน​ พูด​กัน​ว่า​ ลูก​มัน​ติด​โค​วิด​ อย่า​ขายของ​ให้​มัน​อะไร​ทำนอง​นี้​ ตน​ขอ​ยืนยัน​ตรงนี้​เลย​ว่า​ ตน​ติด​โค​วิด​ใน​ ก.ท.ม​ ไม่ได้​ติด​ที่บ้าน ​(กาฬสินธุ์)​ ตน​กลับ​บ้าน​สงกรานต์​ก็​จริง​แต่​ตน​มาติด​โค​วิด​ใน​ ก.ท.ม​ อย่า​รังเกียจ​คนเถ้า​คน​แก่​ที่บ้าน​เลย​ ตน​ติด​โค​วิด​ใน​ ก.ท.ม​ ตอนนี้​ดีขึ้น​แล้ว​