ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ ขอขอบคุณ”นายกวิทย์ ทุ่งสง” นายสุเมธ ผาสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ร่วมสนับสนุนให้กับเพชรทอง เกียรติทรงฤทธิ์ และฉลามดำ ศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ ได้ใช้สีเสื้อนายกวิทย์ทุ่งสง ในการชกไฟท์ต่อๆไป ทางค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ และนักมวยทั้งคู่ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณครับ