🔴พระจันทร์ฉาย พี เค แสนชัยฯ VS🔵คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ

บรรยายโดย ต้น ศักดิ์ชัย