ขยันไม่มีวันอดตาย..

เสกสรร อ.ขวัญเมือง ทำขนมขายระหว่างที่มวยไม่ได้ชก เราจะสู้ผ่าน และผ่านมันไปด้วยกัน