“ก้าวหน้า” กลับบ้านแล้ว..

หลังจาก 14 วันเต็มๆ กับการกักตัว วันนี้ได้กลับบ้านแล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ตอนนี้หายปกติแล้วครับ แต่ก็ต้องกักตัว และป้องกันตัวเองต่อไป..